Our Phone Number: + 32 53 730 821 Our Email Address: snelenwel@welzijn.net

Over ons

Snel&Wel - wie zijn wij

"Welzijn is Winst" - Wij willen met Steunpunt Welzijn vzw een 'sociale onderneming' zijn die sterk inzet op maatschappelijk participatie van kansengroepen. Als erkende lokale diensteneconomie-onderneming krijgt de sociale economie bij ons vorm via de fietskoerierdienst Snel&Wel.

Steunpunt Welzijn biedt daarnaast een breed palet aan deelwerkingen die gericht zijn op het versterken van kansengroepen, het stimuleren van cultuur- en vrijetijdsparticipatie, en het bevorderen van solidariteit in de samenleving.

Blikvangers zijn:

  • Kla4 verzorgt het druk- en kopieerwerk van sociale organisaties uit de regio Aalst
  • het intercultureel ontmoetingscentrum Het Wereldhuis met tref- en praatcafé kLETScafé
  • het netwerk LETS Aalst-Oudenaarde dat werkt aan de versterking van het lokaal sociaal weefsel door het uitwisselen van goederen en diensten.


De sociale economie in Vlaanderen bestaat uit meer dan 800 kleine en middelgrote ondernemingen. Zo zijn er bijvoorbeeld de kringloopwinkels, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven of coöperaties, maar ook als nieuwere initiatieven zoals seniorenzorg, energiesnoeiers, groenwerkers en fietspunten.

De sociale economie wil ook het ondernemingschap zélf radicaal anders aanpakken, door duurzaam en coöperatief te ondernemen. Met een rendement dat veel verder gaat dan financiële winst alleen: de sociale economie zorgt ook voor maatschappelijke winst.

Er zijn een 24.000 mensen uit een kansengroep tewerkgesteld binnen de sociale economie. Deze duurzame jobs binnen de sector zorgen voor nieuwe kansen om een volwaardige en zinvolle rol te spelen in onze samenleving. Zo ook bij Steunpunt Welzijn.

Close