Our Phone Number: + 32 53 730 821 Our Email Address: snelenwel@welzijn.net

PRIVACY

Privacy Statement & cookies verklaring

Privacy verklaring van Steunpunt Welzijn vzw

Versie 12-05-2018

Steunpunt Welzijn vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunpunt Welzijn vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees meer

Close